Bejelentés


Assisi Szent Ferenc Templom URAM, JÓ NEKÜNK ITT LENNÜNK!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Ki a Ministráns?

 

Ez az elnevezés a latin "ministrare" - szolgálni kifejezésből származik.

A ministránsok a pap mellett kisebb szolgálatokat végeznek a szentmise, a szentségek kiszolgáltatása és egyéb szertartások során.

Tagjaik rendszerint a gyermekek és a fiatalok sorából kerülnek ki. Lehetnek lányok és fiúk egyaránt.

 

Tulajdonságai:

Nem elég jó gyereknek lenni ahhoz, hogy ministráns lehess. Szükséges, hogy legyen a szívedben vágy az Úr szolgálatára, a hívek közösségében és a pap segítségére.

Sok féle módon hívhat meg az Úr.

Szívesen részt veszel katekézisen, érdekel mindaz, ami ott elhangzik, buzgón imádkozol, örömed telik, hogy a templomban tevékenykedhetsz.

Számosan segítenek téged abban, hogy rá találj az Úrhoz vezető útra.

Hitoktatóid, barátod, szüleid biztatása, stb.

De ez önmagában mindig kevés!

Kell a te személyes elkötelezettséged, amely nélkül nem lesz belőled jó ministráns.

Hisz mindent Krisztusért teszel!

Az ő kedvéért vagy pontos, figyelmes, szorgalmas.

Természetes, hogy nemcsak testben, hanem lélekben is felkészülsz a ministrálásra.

Legyen tiszta a kezed, fésülködj meg és tísztisd ki a cipődet.

De a lelked is tiszta legyen!

Ne feledd, az Úr asztalánál teljesítesz szolgálatot.

Legyen ez a szolgálat ünnep számodra!

 

 

Öltözete:

Bizonyára számtalanszor tapasztaltad, hogy akik valamilyen sajátos feladatot látnak el, sajátos öltözetet is viselnek. Pl. ruházatukról felismerjük a pincéreket, a tűzoltokat, stb.

A liturgikus ünnepléseken a celebráns (püspök, pap, diakónus, vagy megbízott világi hívő) és a ministránsok (számos helyen az énekesek csoportja, az úgynevezett: szkóla) nem utcai ruhájukban, hanem sajátos öltözetükben végzik szolgálatukat.

Az eltérő szolgálatokat a ruhák különbözősége is érzékeltetheti.

A ministránsruha az istentisztelet fényét hivatott emelni.

Többféle ministráns ruhát ismerünk.

Bármilyen is a ministráns ruhád, de mindig legyen gondod annak tisztaságára! Ministrálás után hajtsd össze, vagy akaszd fel és tedd a helyére! Így biztos rendben találod, amikor legközelebb szükséged lesz rá.

 

Ha te is ministrálni szeretnél, akkor jelentkezz szentmisék előtt vagy után a sekrestyében!

 

A Ministránsok feladata az oltárnál segíteni, és Istent szolgálni.

Minden magyar szentmisén sokan teszik ezt a szolgálatot.

 

 

 

Ima Ministrálás Előtt:


A Te házad otthonunk,

Urunk Jézus itt vagyunk,

Hogy szolgáljunk oltárodnál,

téged, aki megváltottál.

Magasztalja nevedet

szívünkben a szeretet,

Meg ne bántsunk soha többé,

Tégy minket hű gyermekeddé.

Ámen.

 

 

Ima Ministrálás Után:

 

 

Jézus, édes örömöm,

Jóságodat köszönöm,

Szolgálhattam oltárodnál,

Kegyelmeddel megváltottál.

Ha most házad elhagyom,

Kísérj minden utamon.

Meg ne bántsam soha orcád,

Add, hogy méltó legyek hozzád.

Ámen.

 

Szent Tarziciusz, a Ministránsok védőszentje,

könyörögj érettünk!

Ámen!

 

Ministrálni jó, gyere Te is !

 

 

Ministránsok Védőszentjei:

 

Szent Tarzíciusz (ünnepe augusztus 15.):

Szent Tarzíciusz Rómában élt a 3. században.

A hagyomány szerint Tarzíciusz nagyon bátornak mutatkozott a keresztényüldözések idején, és sokszor meglátogatta börtönbe vetett hittársait.

Az egyik napon nehéz feladatra vállalkozott: el kellett vinnie az Oltáriszentséget a halálraítélt keresztényeknek, akiket különösen őriztek.

Találkozott sajnos iskolatársaival, akik gyűlölték a keresztényeket.

Megállították, és kényszerítették, hogy játsszon velük, de Tarzíciusz folytatni akarta az útját.

A többiek észrevették nála a szentséget és azt akarták, hogy adja nekik.

Ő ellenkezett, erre megverték.

Amikor az egyik katona, akit Tarzíciusz ismert, rátalált, a gyermek még élt.

Rábízta a katonára a zsákocskát és a feladatot, és meghalt.

 

Savio Szent Domonkos: 

Savio Szent Domonkos Rivában született, Chieri mellett, Észak-Olaszországban.

Ötéves korában tanulta meg a szolgálatot.

Jó emlékezőtehetséggel és éles ésszel rendelkezett.

Már hétéves korában járulhatott az Úr asztalához, ami abban az időben nem volt általános szokás.

A hagyomány szerint jó példával járt elől az iskolában is, vezette társait a rossztól a jó felé.

Megismerkedett Bosco Szent Jánossal, aki pártfogásába vette.


Ez a két szent szolgál hősiességével és áldozatkészségével példaképül a ministránsoknak.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!