Bejelentés


Assisi Szent Ferenc Templom URAM, JÓ NEKÜNK ITT LENNÜNK!Üdvözöljük honlapunkon! 


 


Kérjük, hogy észrevételeiket, javaslataikat a lap alján található vendégkönyvben velünk, illetve a honlap látogatóival osszák meg!


A bal oldalon lévő menüből választhatnak a látogatók


A bal alsó sarokban található linkek továbblépési lehetőséget biztosítanak a kedvelt honlapjainkra


A jobb alsó sarokban találhatják meg híreinket


Jó böngészést, kellemes időtöltést kíván a weboldal szerkesztője 


Kedves Hívek!


Az egyházközségi hivatali ügyintézések helye, és ideje:


TATA Kapucinus Plébánia


2890 Tata, Bartók Béla út 1.


Telefon: 34 / 380 - 019


Hétfő: 16:00 - 18:00


Szerda:   16:00 - 19:00


Továbbá, előre egyeztetett időpontokban


 


Halaszthatatlan ügyekben, szentmisék előtt, és után


 


Plébános: Kovács Csaba Albert atya


Mobil: 30/221-44-03


 


Káplán: Váradi Kristóf atya


Mobil: 20/268-10-53


 


E-mail: tataikapucinus@gmail.com


 


 


 


Kedves Testvérek!
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy 2016-ban, az esedékes egyházfenntartói hozzájárulás, az éves jövedelem 1%-a.


De a minimum összeg, nyugdíjasok esetében 4.000,-Ft, míg a keresőknél 6.000,-Ft.


A befizetésre a szentmisék előtt és után van lehetőség Várszeginé Tromposh Juditnál vagy Ormos Zoltánnénál.


Kérjük, hívják fel környezetükben élők figyelmét is a fentiekre!Szólj hozzá

Név:
E-mail címed:
Az e-mail címed nem jelenik meg az oldalon
Szöveg:
Milyen nap van ma Magyarországon?

Hírek
A baji Assis Szent Ferenc templom búcsú ünnepe

2016. október 9., 9:3011:30 A templombúcsú alkalmával mindig aktuálissá válik az a kérdés: Mi is a búcsú? Latin megnevezése: indulgentiae, aminek jelentése elengedés". Ez azt fejezte ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak, az Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsú a katolikus bűnbánati vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy a bűnbánat szentségében, azaz a gyónásban már föloldozást nyert bűnért járó ideig-tartó büntetést Isten elengedi. Egyházunknak a búcsúkra vonatkozó tanítása hosszú dogmafejlődés során bontakozott ki. A fogalmi tisztázás csak a középkor derekán érte el a teljességét. A búcsúkról szóló dogmafejlődés teológiai alapjait Szent Ágoston tette le, aki azt vallotta: a bűnök eltörlése után is fennmarad számunkra bizonyos büntetés, mert az ember könnyen kicsibe venné a bűnt, ha eltörlésével együtt minden adósságunk eltöröltetne. Minden egyes bűnnek negatív hatása és következménye van. Meggyónhatjuk az elkövetett bűnt, megkaphatjuk érte a feloldozást, de bűneink másokra ható következményei megmaradnak és az igazság elve alapján büntetést érdemelnek. A klasszikus példa szerint, a bűn olyan mint egy sima tó vizébe kavicsot dobni. Ott, ahol a kavics beleesik, körülötte körkörös vízgyűjtők képződnek, melyek annál nagyobbak, minél erősebb a kavicsnak a vízbe való becsapódása. A mi bűneink is így hatnak másokra és így fertőzik meg mások életét. Ezért helytelen az a vélemény és felfogás, hogy kinek mi köze ahhoz, ha én vétkezem? Ha személyesen nem is érint senki vétkének következménye, mégis gyengíti annak a Krisztus által megváltott Egyháznak a morális szentségét, melyhez minden megkeresztelt ember tartozik. Noha megbánhatjuk és meggyónhatjuk elkövetett bűneinket, de másokat ért következményei megmaradnak. Az Egyház ezért kegyelmi tárházából, Krisztus és a szentek érdemeire való tekintettel engedélyezi a búcsúkat, melyek által bűneink következményei által érdemelt büntetéseink alól bocsánatot nyerünk. Mindazok részesülhetnek a búcsúnyerés kegyelmeiben, akik kellően felkészültek és teljesítik az Egyház által előírt feltételeket. Ily feltételek mellett az Egyház a Krisztustól kapott oldó és kötő hatalmánál fogva Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárából részesítheti tagjait, szeretetük és bűnbánatuk mértéke szerint. (Vö. Verbényi-Arató: Liturgikus lexikon, Ecclesia, Bp. 1989, 50.) A középkor óta szokásos a megkülönböztetés, ami a teljes és részleges búcsúkat illeti. A teljes kifejezésen a búcsúnyerés útján elengedhető összes ideig-tartó büntetések eltörlését értjük, a részleges búcsú viszont a büntetés-adósságnak csak egy részét törli el, amelyeket az Egyház bizonyos cselekedetek elvégzése esetén vagy bizonyos imák elimádkozásakor engedélyez. Minden búcsúnyerés feltétele a kegyelem állapota, a búcsúnyerés szándéka és az előírt ima vagy cselekmény elvégzése. (Templombúcsú esetén: szentmisén való részvétel, szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára egy Hiszekegy, Miatyánk és Üdvözlégynek az elimádkozása.) A búcsúk a hívek üdvösségét hatékonyan szolgálják fogalmazta meg a búcsúkról szóló dogmáját, hitigazságát az Egyház. Ezért jó, ha minél többen élnek az Egyház által felkínált ezen lehetőséggel, az üdvösség eme eszközével. Mert ki az, aki bűn nélkül van közülünk? És ki ne szorulna rá Isten megbocsátó irgalmára? Éljünk e kegyelmi lehetőségeinkkel, hogy majd nekünk is elhangozhasson a Megváltó vigasza: Jertek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a kezdettől nektek készített Országot. Isten Országának méltóságát jó lenne már e földi életünk során kiérdemelnünk!

tovább >>


Püspöki mise és elmélkedés

Tata, Szent Imre- (kapucinus) templom 2016. október 11., 18:0019:30 Szentmise és elmélkedés a Szűzanya hónapja alkalmából Tatán rendezett elmélkedés-sorozat részeként. Idén ismét október hónap hétköznapjain, az este 18 órakor kezdődő szentmisék homíliáiban papok, diakónusok beszélnek és vallanak Máriáról a Tata-Tóvárosi Kapucínus templomban. Október 11-én, az esti szentmisét Veres András, egyházmegyénk új püspöke mutatja be. Minden kedves Hívőt szeretettel várunk!

Bőjt szabályai

Kedves Hívek! Közeledik NAGYPÉNTEK!!! Ezért felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy NAGYPÉNTEK katolikus Anyaszentegyházunk előírása szerint SZIGORÚ BÖJTI NAP E szerint mindenkire betöltött 14. életévtől kezdve hústilalom érvényes, emellett betöltött 18. életévtől a megkezdett 60. évig ezen a napon csak háromszor ehetünk, és ebből csak egyszer lakhatunk jól. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves) nem szegi meg a böjtöt. A fő étkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, az utazók, a nem saját asztalunknál étkezők (pl. közétkeztetés, üzemi konyha), a nehéz testi munkát végzők, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna kötelességük teljesítésében. Ők a bűnbánat más formáit gyakorolják: más önmegtagadás, imádság, irgalmas jó-cselekedet.

tovább >>


A miatyánk Németül

Kedves Hívek! 2015 évben minden hónap első vasárnapján, Sváb hagyományaink megőrzésének céljából, németül hangzik fel templomunkban a Szentmise kereteiben a Miatyánk imádság. Kérjük, hogy hangosan, eggyüt imádkozzunk németül a Miatyánkhoz. Vater unser im Himmel, Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Sdhuldigern Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen

tovább >>Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!